66 12 40 25

[email protected]

Direktørkontrakter

Gå til forrige side! - Forside

  • Stillingens indhold og beskrivelse

   Uanset din stillingsbetegnelse som direktør er det stillingens reelle indhold, ansvar og din referenceramme, der er afgørende for den ansættelsesretlige regulering. Som direktør skal du derfor […]

   Læs mere...
  • Dato for tiltrædelse

   Det skal tydeligt fremgå af din kontrakt, hvornår du tiltræder stillingen, da det har betydning for beregningen af din anciennitet ved fratrædelse. Hvis du har optjent anciennitet […]

   Læs mere...
  • Ansættelsesstedets geografiske placering

   Hvis din arbejdsgiver har flere adresser, er det vigtigt, at det fremgår i din kontrakt, hvor du skal udføre dit arbejde eller om du har flere […]

   Læs mere...
  • Forflyttelsespligt

   Har du søgt arbejde i en virksomhed, der også har aktiviteter i udlandet, er det vigtigt at få fastslået i din kontrakt, om du er forpligtet […]

   Læs mere...
  • Lønforhold

   Din løn skal fremgå af din kontrakt. Her bør det også fremgå, at du har ret til en årlig lønsamtale. Ved fastsættelsen af din løn, er […]

   Læs mere...
  • Kompetence- og lederudvikling

   I forbindelse med udarbejdelsen af din direktørkontrakt, bør du få afklaret din arbejdsgivers forventninger til udviklingen af dine kompetencer. I kan også aftale, at du får […]

   Læs mere...
  • Udgifter til rejser og repræsentation

   Din arbejdsgiver bør altid afholde de udgifter, du måtte have i forbindelse med rejser, repræsentation og uddannelse i medfør af dit arbejde.

   Læs mere...
  • Arbejdstid – direktør

   Som direktør må du forvente et vist arbejdspres. Din arbejdsgiver forventer, at du lægger din fulde arbejdskraft i stillingen. Du bør derfor tale med din arbejdsgiver, […]

   Læs mere...
  • Anden beskæftigelse

   Du må som direktør ikke have interesser i en virksomhed, der er i konkurrence med din arbejdsgiver. Det gælder både direkte og indirekte interesser. Interessentskab, ejerskab […]

   Læs mere...
  • Graviditet og barsel

   Hvis du som direktør refererer til en administrerende direktør og ikke har det øverste ansvar, er du omfattet af funktionær- og barselslovens regler. Da der er […]

   Læs mere...
  • Konkurrence- og kundeklausul

   De fleste direktører er underlagt en konkurrence- og/eller kundeklausul. Du bør i videst muligt omfang forsøge at undgå konkurrence- og/eller kundeklausuler i din ansættelseskontrakt, idet klausulerne […]

   Læs mere...
  • Tavshedspligt – direktør

   Tilhører du virksomhedsledelsen hos din arbejdsgiver, f.eks. fordi er ansat som direktør eller er du på anden måde en særligt betroet medarbejder, gælder den samme pligt […]

   Læs mere...
  • Opsigelse – direktør

   Hvis du er omfattet af funktionærloven, finder lovens opsigelsesvarsler anvendelse. Som direktør befinder du dig i en udsat position, da det er dig, der har ansvaret […]

   Læs mere...
  • Øvrige væsentlige kontraktvilkår

   Ofte indeholder kontrakter ikke øvrige vilkår end minimumskravene. Det kan være relevant for dig at sikre dig, at andre væsentlige krav fremgår af kontrakten, hvis din […]

   Læs mere...
  • Udstationering

   Hvis du skal udstationeres for din arbejdsgiver i mere end en måned, skal din arbejdsgiver udarbejde en udstationeringskontrakt, der fastlægger vilkårene for din udstationering. Har du […]

   Læs mere...
  • Bonusordninger

   Ud over din normale faste løn, kan din lønpakke også indeholde en bonusaftale. En bonus er en del af din løn, hvor størrelsen afhænger af dine […]

   Læs mere...
Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.