66 12 40 25

[email protected]

Opsigelse – offentlige ansatte

Gå til forrige side! - Forside

  • Opsigelse af offentligt ansatte

   Særligt i forhold til opsigelser er der en række betingelser, som din offentlige arbejdsgiver skal overholde. Når du bliver opsagt fra din stilling i det offentlige, […]

   Læs mere...
  • Arbejdsgiveres opsigelse

   Hvis du er blevet opsagt, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Det gælder blandt andet dit opsigelsesvarsel, der afhænger af din anciennitet. […]

   Læs mere...
  • Advarsler

   Hvis du har udvist en adfærd, som din arbejdsgiver ikke kan eller vil acceptere, kan du i mindre grove tilfælde få en advarsel. Advarslen skal være […]

   Læs mere...
  • Egen opsigelse

   Hvis du opsiger din stilling, skal din opsigelse være skriftlig. Kravet om skriftlighed følger ikke af nogen lovgivning, men er af hensyn til bevisbyrden. Du skal […]

   Læs mere...
  • Bortvisning

   Hvis du væsentligt har misligholdt dit ansættelsesforhold, kan din arbejdsgiver bortvise dig. Misligholdelse betyder, at du groft har tilsidesat dine pligter i ansættelsesforholdet.  Om en bortvisning […]

   Læs mere...
  • Opsigelse på grund af sygdom i det offentlige

   Det beror på en konkret vurdering om en opsigelse på grund af sygdom er saglig. Et langvarigt sygefravær kan være en rimelig grund til opsigelse. Det […]

   Læs mere...
  • Tavshedspligt for offentlige ansatte

   Som offentligt ansat har du – som i andre ansættelsesforhold – tavshedspligt om, hvad du får kendskab til i forbindelse med din ansættelse. Dette gælder således […]

   Læs mere...
  • Fratrædelsesgodtgørelse for offentligt ansatte

   Funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse ved langvarig ansættelse (§ 2a) gælder også for offentligt ansatte funktionærer. En henvisning i din kontrakt til at funktionærlovens bestemmelser om opsigelsesvarsler […]

   Læs mere...
Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.