66 12 40 25

[email protected]

Løn- og arbejdsvilkår for overenskomstansatte

Gå til forrige side! - Forside

  • § 2 Løn

   Efter overenskomsten skal din løn fastsættes i forhold til dit ledelsesansvar og kompetencer. Funktionærloven indeholder ingen regler om fastsættelse af løn, hensyntagen til kvalifikationer og kompetencer […]

   Læs mere...
  • § 3 Pension

   Når dit ansættelsesforhold er omfattet af overenskomsten, har du ret til arbejdsgiverbetalt pension. Efter overenskomsten har du ret til, at din arbejdsgiver indbetaler 2/3 af dit […]

   Læs mere...
  • § 4 Arbejdstid

   Arbejdstiden udgør for de fleste ansættelsesforhold 37 timer pr. uge, og disse kan placeres på alle døgnets timer på alle ugens dage. Arbejdstider der ligger uden […]

   Læs mere...
  • Bonusordninger

   Ud over din normale faste løn, kan din lønpakke også indeholde en bonusaftale. En bonus er en del af din løn, hvor størrelsen afhænger af dine […]

   Læs mere...
  • Deltid og fuldtid

   Overgang fra fuldtid til deltid eller omvendt Hvis du ønsker at overgå fra enten fuldtid eller deltid, bør du sørge for, at du indgår en skriftlig […]

   Læs mere...
  • Kontrakter – indhold

   Din ansættelseskontrakt er fundamentet for din ansættelse, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at få alle de forhold, der er væsentlige for dig, […]

   Læs mere...
  • Kontraktændringer

   Med henvisning til ledelsesretten har din arbejdsgiver altid ret til at opstille retningslinjer for arbejdspladsen eller mulighed for at foretage ændringer i dit ansættelsesforhold.  Det er […]

   Læs mere...
  • Lønsamtale ved jobsamtalen

   Opfattelsen af lønniveauet er individuel, og du kan derfor ikke tale om en rigtig eller forkert løn, men derimod om en god eller mindre god løn. […]

   Læs mere...
  • Provision

   Hvis du er provisionslønnet, betyder det, at du ud over din faste løn får et vederlag, hvis størrelse afhænger af de salg, du gennemfører. Hvis du […]

   Læs mere...
  • Udstationering

   Hvis du skal udstationeres for din arbejdsgiver i mere end en måned, skal din arbejdsgiver udarbejde en udstationeringskontrakt, der fastlægger vilkårene for din udstationering. Har du […]

   Læs mere...
  • Øvrige væsentlige kontraktvilkår

   Ofte indeholder kontrakter ikke øvrige vilkår end minimumskravene. Det kan være relevant for dig at sikre dig, at andre væsentlige krav fremgår af kontrakten, hvis din […]

   Læs mere...
Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.