66 12 40 25

[email protected]

Opsigelse og overenskomstansættelse

Gå til forrige side! - Forside

  • § 9 Opsigelse

   Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, når du er fyldt 50 år og du samtidig har været ansat som leder i virksomheden i mindst 10 år på fratrædelsestidspunktet, har […]

   Læs mere...
  • Advarsler

   Hvis du har udvist en adfærd, som din arbejdsgiver ikke kan eller vil acceptere, kan du i mindre grove tilfælde få en advarsel. Advarslen skal være […]

   Læs mere...
  • Arbejdsgiveres opsigelse

   Hvis du er blevet opsagt, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Det gælder blandt andet dit opsigelsesvarsel, der afhænger af din anciennitet. […]

   Læs mere...
  • Egen opsigelse

   Hvis du opsiger din stilling, skal din opsigelse være skriftlig. Kravet om skriftlighed følger ikke af nogen lovgivning, men er af hensyn til bevisbyrden. Du skal […]

   Læs mere...
  • Kontraopsigelse

   Har du fået en opsigelse af din arbejdsgiver, kan du kontraopsige din stilling med dit opsigelsesvarsel, hvis du får tilbudt et nyt arbejde. Det kan kun […]

   Læs mere...
  • Bortvisning

   Hvis du væsentligt har misligholdt dit ansættelsesforhold, kan din arbejdsgiver bortvise dig. Misligholdelse betyder, at du groft har tilsidesat dine pligter i ansættelsesforholdet.  Om en bortvisning […]

   Læs mere...
  • Fritstilling

   Fritstilling betyder, at du ikke skal møde på arbejde i din opsigelsesperiode. Under din fritstillingsperiode vil du fortsat modtage din løn fra din arbejdsgiver. Som udgangspunkt […]

   Læs mere...
  • Suspension

   Hvis du bliver suspenderet i din opsigelsesperiode, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde som normalt. Du skal dog fortsat stå til rådighed for […]

   Læs mere...
  • Godtgørelse ved langvarig ansættelse

   Efter funktionærlovens § 2a har en ansat, der opsiges efter at have været ansat i mange år, ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen udgør et beløb svarende […]

   Læs mere...
  • G-dage

   Når din arbejdsgiver opsiger dig, skal han under visse betingelser betale for dine tre første ledighedsdage – de såkaldte G-dage. Du har kun krav på G-dage, […]

   Læs mere...
  • Afholdelse af ferie ved fratrædelse

   Reglerne for afholdelse af ferie ved fratrædelse er forskellige afhængig af, om du selv har opsagt din stilling, eller om du er blevet opsagt af din […]

   Læs mere...
Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.