66 12 40 25

[email protected]

Overenskomsten mellem FMF og DI/MA

Gå til forrige side! - Forside

  • § 2 Løn

   Efter overenskomsten skal din løn fastsættes i forhold til dit ledelsesansvar og kompetencer. Funktionærloven indeholder ingen regler om fastsættelse af løn, hensyntagen til kvalifikationer og kompetencer […]

   Læs mere...
  • § 3 Pension

   Når dit ansættelsesforhold er omfattet af overenskomsten, har du ret til arbejdsgiverbetalt pension. Efter overenskomsten har du ret til, at din arbejdsgiver indbetaler 2/3 af dit […]

   Læs mere...
  • § 4 Arbejdstid

   Arbejdstiden udgør for de fleste ansættelsesforhold 37 timer pr. uge, og disse kan placeres på alle døgnets timer på alle ugens dage. Arbejdstider der ligger uden […]

   Læs mere...
  • § 5 Overenskomstmæssige fridage

   Du optjener fem ekstra fridage pr. år efter overenskomsten. Efter ferieloven optjener du 25 feriedage pr. optjeningsår. Det betyder, at du efter overenskomsten har ret til […]

   Læs mere...
  • § 7 Graviditet, barsel og adoption

   For at få fuld løn under graviditets- og barselsorlov (4+15 uger), skal du have været ansat i mindst ni måneder, og din arbejdsgiver skal have ret […]

   Læs mere...
  • § 9 Opsigelse

   Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, når du er fyldt 50 år og du samtidig har været ansat som leder i virksomheden i mindst 10 år på fratrædelsestidspunktet, har […]

   Læs mere...
  • Opsigelse på grund af sygdom

   Overenskomsten er ikke omfattet af 120-sygedages-reglen. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan opsige dig med det forkortede opsigelsesvarsel, der følger af denne regel. Det betyder […]

   Læs mere...
Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.