66 12 40 25

[email protected]

Tavshedspligt

Gå til forrige side! - Forside

Hvilke oplysninger er omfattet af tavshedspligten?

Tavshedspligten vedrører oplysninger, der kan betegnes som erhvervshemmeligheder. Du må hverken benytte eller videregive oplysninger om erhvervshemmeligheder, som du retmæssigt har fået kendskab til under din ansættelse. Det gælder selvfølgelig også for oplysninger, som du har skaffet dig på en uretmæssig måde.
Eksempler på forretningshemmeligheder er bl.a.:
• Oplysninger om din arbejdsgivers økonomiske forhold
• Tekniske tegninger
• Kundeforhold
• Leverandørforhold
• Priskalkulationer
• Produktformler
Derimod bliver alment tilgængelig viden og almindeligt branchekendskab ikke anset for at være en forretningshemmelighed.
Der kan i visse tilfælde være en særligt udvidet tavshedspligt. Omfanget af en sådan vil typisk fremgå af din ansættelsesaftale. Det kan være, hvis du i løbet af din ansættelse kommer i besiddelse af oplysninger, som er specifik for din arbejdsgiver, eksempelvis en særlig og hemmelig opskrift på et produkt, der kendetegner din arbejdsgiver.

Hvad sker der, hvis jeg tilsidesætter min tavshedspligt?

Overtræder du loven, risikerer du at blive afskediget eller bortvist. Du kan endvidere risikere et fogedforbud, og at du skal betale en erstatning, der fastsættes af domstolene. I sjældne tilfælde kan der blive tale om en strafferetlig sanktion.

Hvor længe gælder min tavshedspligt?

Din tavshedspligt løber under hele din ansættelsesperiode og i de efterfølgende 3 år efter din fratrædelse.

Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.